ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA:

ADAPTACYJNE

Spotkania przeznaczone są dla dzieci 2-4 -letnich.
Prowadzimy je 2 razy w tygodniu/ po 4godzinki..
Poprzez zabawę z innymi dziećmi
w grupie oraz przy wykorzystaniu naturalnej dziecięcej ekspresji ruchowej, plastycznej
i muzycznej oraz odpowiednim jej pokierowaniu zajęcia mają na celu
delikatnie przygotować dzieci do przedszkola...

******

Dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia * KREATYWNE na podstawie bajki, wiersza.
Spotkanie trwać będzie 2 godzinki - 45minut zabawy poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, ruchową na podstawie bajki + ponad godzinka zabawy na sali zabaw pod opieką pracowników sali zabaw.

******

W tym czasie Rodzice mają czas wolny dla siebie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE W TĘCZOWEJ KRAINIE
LUB POD NUMEREM TELEFONU : 600-758-240.


Przedstawienie z okazji Dnia Dziadka i Babci (zajęcia teatralne).