REGULAMIN SALI ZABAW

Dla bezpieczeństwa najmłodszych i tych trochę lub dużo starszych przygotowaliśmy regulamin, który obowiązuje na terenie sali zabaw "Tęczowa Kraina":

1. Dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów).
2. Rodzice mogą pozostawić dzieci na sali pod opieką personelu zgłaszając to dzień wcześniej kierowniczce sali zabaw.
3. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na sali zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.
4. Na salę opiekunowie wchodzą w ochraniaczach na buty, w kapciach lub w skarpetkach.
5. Dzieci bawiące się na sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek innych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy (dotyczy także własnych zabawek).
6. Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
7. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością sali zabaw "Tęczowa Kraina" rozstrzygają pracownicy sali zabaw.
8. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

zabrania się:

a) Wspinania po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej.
b) Wspinania po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami.
c) Skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami.
d) Wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie.
e) Wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją
f) Niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.
g) Wchodzenia do dużego basenu z piłkami dzieci, które noszą pampersy.
i) Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.


Pamiętajmy, że:

1. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
2. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.

Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze.
Jemy i pijemy tylko przy stolikach w kawiarni.

Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


REGULAMIN IMPREZY URODZINOWEJ

Rezerwacja terminu imprezy urodzinowej następuje
w momencie uiszczenia wpłaty za pokój urodzinowy – 80zł.W momencie wpłaty rezerwacji wydawane są zaproszenia w ilości równej planowanej liczbie gości.

Istnieje możliwość przełożenia terminu imprezy urodzinowej.

Podczas rezerwacji podawana jest przybliżona liczba gości Jubilata.

Za Gości uważane są dzieci od 1 do 12r.ż.

W trakcie urodzin Ubezpieczeniem objęte są Dzieci zapisane na liście Gości.

Istnieje możliwość rezerwacji drugiego pokoju urodzinowego przy dopłacie 50zł.

Uczestników zabawy obowiązuje Regulamin Sali Zabaw "Tęczowa Kraina".

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają Rodzice i Opiekunowie. Organizator urodzin (rodzic) odpozwiada za gości zaproszonych do Tęczowej Krainy i pozostawionych bez opieki.

Zarówno Dzieci, jaki i Opiekunowie przebywający w sali zabaw wchodzą w skarpetkach , stopkach lub ochraniaczach na obuwiu(opiekunowie) , dzieci nie bawią się w kapciach na gumowej i plastikowej podeszwie.

Rezerwacja urodzin oznacza Akceptację Regulaminu.